TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN THÔNG TIN

Tài liệu đính kèm: Tải về

TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN THÔNG TIN

 

An toàn không gian mạng” của Cục An toàn thông tin, cổng/trang thông tin điện tử hoặc trang Fanpage của đơn vị, cụ thể như sau:

Tập 1: https://www.youtube.com/watch?v=YRucOqyZhuw

Tập 2: https://www.youtube.com/watch?v=uPC0U_A0pog;

Tập 3: https://www.youtube.com/watch?v=9fLYZhRuLQs;

Tập 4: https://www.youtube.com/watch?v=rcSl_Zq7wCw.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website