THÔNG BÁO Về việc Thu các khoản đầu năm học 2018 - 2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

Năm học 2018-2019, trường THPT Ngã Năm thực hiện các khoản thu như sau:

1- Thu theo qui định:

- Học phí: 60.000đ X 9 tháng = 540.000đ. (phụ huynh trực tiếp nộp cho văn phòng nhà trường, có thể đóng hàng tháng, theo học kỳ hoặc cả năm học).

- Đối tượng được miễn và giảm học phí theo quy đinh hiện hành.

- Học phí học nghề đối với lớp 11 lên 12: 60.000đ

2- Các khoản thu theo thoả thuận và thu hộ:

- Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: thu theo thoả thuận để xây dựng qũy hoạt động BĐD CMHS

- Gửi xe: 500đ/lượt ( xe đạp) và 1.000đ/lượt ( xe gắn máy)

- Bảo hiểm y tế bắt buộc năm 2018: nhà trường sẽ thu hộ từ tháng 9 năm 2018 để kịp mua và sử dụng từ đầu năm 2019, số tiền là 525.420/năm (có thể đóng 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, phụ huynh nào có nhu cầu nộp cùng lần với học phí, nhà trường sẽ thu giúp).Học sinh nào thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc diện chính sách khác được cấp hoặc hỗ trợ một phần BHYT, thì mua tại địa phương để được hưởng chế độ ưu tiên.

- Bảo hiểm thân thể tự nguyện: phụ huynh nào có nhu cầu mua bảo hiểm tai nạn cho học sinh sẽ trực tiếp mua tại các doanh nghiệp bảo hiểm đến tiếp thị và tổ chức bán tại trường.( 50.000đ/HS/năm, phụ huynh có thể trực tiếp nộp cho văn phòng nhà trường).

* Về đồng phục học sinh: Nhà trường thống nhất mẫu, phụ huynh có thể tự may theo mẫu hoặc mua tại cơ sở may đồng phục sẽ được nhà trường cho phép giới thiệu sản phẩm và bán cho học sinh tại trường, nếu phụ huynh mua tại cơ sở may được nhà trường cho phép giới thiệu bán sản phẩm tại trường, sẽ thanh toán trực tiếp lúc nhận áo quần.

Bài tin liên quan