QUYẾT ĐỊNH: V/v áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với khu vực dân cư trên đại bàn khóm 6, phường 1, thị xã Ngã năm, tỉnh Sóc Trăng để phòng, chống dịch Covid-19

Tài liệu đính kèm: Tải về

QUYẾT ĐỊNH: V/v áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với khu vực dân cư trên đại bàn khóm 6, phường 1, thị xã Ngã năm, tỉnh Sóc Trăng để phòng, chống dịch Covid-19

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website