STTTÊN VĂN BẢNTRÍCH YẾU NỘI DUNG VBGHI CHÚ
01Đơn xin nghỉ phépĐơn này áp dụng cho giáo viên xin nghỉ phépTải xuống
02Đơn xin nghỉ học Đơn này áp dụng cho học sinh xin nghỉ phépTải xuống
03Đơn xin xác nhậnĐơn dùng để học sinh xin xác nhậnTải xuống