TTSố VBTên văn bảnNgày ban hànhNội dungGhi chú
1690/UBND-VXTăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-201928/4/2021Xem tại đây 
2712/UBND-VX.Về việcTăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-201930/4/2021Xem tại đây 
3896/SGDĐT-VPVề việcTăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-2019 sau thời gian nghỉ lễ 30/4 và 01/5/202103/5/2021Xem tại đây 
41987/VP-VXV/v triển khai nội dung thực hiện Công điện Hỏa tốc số 570/CĐ-TTg ngàu 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ03/5/2021Xem tại đây 
5728/UBND-VXThực hiện khai báo Y tế sau nghỉ lễ 30/4 và 01/5/202104/5/2021Xem tai đây