KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGÃ NĂM NHIỆM KỲ 2016 - 2017

Tài liệu đính kèm: Tải về

THỊ ĐOÀN NGÃ NĂM ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGÃ NĂM

***

Phường 2, ngày 22 tháng 9 năm 2016

Số: - KH/ĐTN

 

KẾ HOẠCH

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGÃ NĂM

NHIỆM KỲ 2016 - 2017

-------------

 

Căn cứ vào lịch biên chế năm học 2016 – 2017 ngày 05/9/2016 của Hiệu trưởng trường THPT Ngã Năm;

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, năm học 2016 ngày 27/01/2016 của Thị đoàn Ngã Năm;

BTV Đoàn trường THPT Ngã Năm xây dựng kế hoạch chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2016 - 2017. Nội dung cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Đầu nhiệm kỳ 2016 – 2017 có 11 chi đoàn với 210 đoàn viên. Trong đó có 1 chi đoàn giáo viên với số lượng là 8 đồng chí và 11 chi đoàn học sinh với số lượng là 202 đoàn viên. Cụ thể là:

- Về đảng viên sinh hoạt Đoàn: 5 đ/c, chiếm tỷ lệ 2,38%.

- Về tổng số đoàn viên học sinh trên tổng số học sinh: 202/435, chiếm tỷ lệ 46,43 %

- Về giới tính

+ Nữ: 148 đ/c, chiếm tỷ 70,47 lệ %.

+ Nam: 62 đ/c, chiếm tỷ lệ 29,52 %.

- Về dân tộc

+ Kinh: 207 đ/c,chiếm tỷ lệ 98,57 %.

+ Hoa: 02 đ/c, chiếm tỷ lệ 0,95 %.

+ Khmer: 01 đ/c, chiếm tỷ lệ 0,47 %.

+ Khác: 0đ/c, chiếm tỷ lệ: 0,0%.

- Về tôn giáo

+ Không theo tôn giáo: 160 đ/c, chiếm tỷ lệ 76,2 %.

+ Theo tôn giáo:

Phật giáo: 0 đ/c, chiếm tỷ lệ 0%.

Thiên Chúa giáo: 50 đ/c, chiếm tỷ lệ 23,8 %.

Tôn giáo khác: 0 đ/c, chiếm tỷ lệ 0,0%.

- Cuối nhiệm kỳ 2015 – 2016, toàn trường có tổng 12 chi đoàn với số đoàn viên: 236 đoàn viên trong đó đoàn viên học sinh 228 đ/c chiếm tỷ 96,6 %, đoàn viên giáo viên: 9 chiếm tỉ lệ 3,81%.

- Về Đảng viên sinh hoạt Đoàn: 4 đ/c, chiếm tỷ lệ 1,69%.

- Về giới tính

+ Nữ: 152 đ/c, chiếm tỷ lệ: 64,4 %.

- Về dân tộc

+ Kinh: 229 đ/c, chiếm tỷ lệ: 97,03 %.

+ Hoa: 04 đ/c, chiếm tỷ lệ: 1,69 %.

+ Khmer: 03 đ/c, chiếm tỷ lệ: 1,27 %.

- Về tôn giáo:

+ Không theo tôn giáo: 96 đ/c, chiếm tỷ lệ: 76,3 %.

+ Theo tôn giáo

Phật giáo: 0 đ/c, chiếm tỷ lệ.

Thiên Chúa giáo: 56 đ/c, chiếm tỷ lệ: 23,7%.

Tôn giáo khác: 0 đ/c, chiếm tỷ lệ: 0%.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN

 

THÁNG/NĂM

NỘI DUNG

GHI CHÚ

9/2016

- Tuyên truyền ý nghĩa ngày 02/9.

- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ khai giảng.

- Tổ chức Đại hội Đoàn trường.

- Kiểm tra việc thực hiện nề nếp, nội quy học sinh theo quy định.

- Tổng vệ sinh, lao động.

- Chăm sóc bồn hoa khuôn viên trường.

- Họp BCH Đoàn trường.

 

10/2016

- Tuyên truyền ý nghĩa các ngày 15/10 và 20/10.

- Tổ chức thi đấu thể thao nhân dịp 15/10 và 20/10.

- Mở lớp Cảm tình Đoàn đợt 1.

- Thực hiện mô hình cổng trường ATGT (Có gắn bảng tên).

- Phát động phong trào “Phiếu học tốt” chào mừng ngày 20/11.

- Kiểm tra việc thực hiện nề nếp, nội quy học sinh theo quy định.

- Tổ chức tập thể dục giữa giờ.

- Chăm sóc các bồn hoa.

- Họp BCH Đoàn trường.

 

11/2016

- Tuyên truyền ý nghĩa ngày 20/11.

- Tổ chức cuộc thi báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ và các hoạt động chào mừng ngày 20/11.

- Triển khai thực hiện chương trình “Khi tôi 18”

- Tổ chức cuộc thi hát Quốc ca.

- Đưa 1 tin hoạt động lên trang Web trường.

- Kiểm tra việc thực hiện nề nếp, nội quy học sinh theo quy định.

- Tổ chức tập thể dục giữa giờ.

- Chăm sóc các bồn hoa.

- Họp BCH Đoàn trường.

 

12/2016

- Tuyên truyền về 1/12 và 22/12.

- Triển khai thực hiện 1 hoạt động giáo dục về chủ quyền biển đảo.

- Tổ chức cuộc thi văn nghệ “Giọng hát hay” cấp trường.

- Mở lớp 6 bài học lý luận chính trị.

- Gửi danh sách quy hoạch phát triển Đảng lên Thị Đoàn (Có xác nhận của chi bộ).

- Tổ chức tập huấn “Bí thư chi đoàn” và cuộc thi “Bí thư chi đoàn giỏi”.

- Chuẩn bị công tác đưa học sinh 12 hướng nghiệp.

- Đưa 1 tin hoạt động lên trang Web tỉnh Đoàn.

- Kiểm tra việc thực hiện nề nếp, nội quy học sinh theo quy định.

- Tổ chức tập thể dục giữa giờ.

- Chăm sóc các bồn hoa.

- Họp BCH Đoàn trường.

 

01/2017

- Tuyên truyền ý nghĩa 09/01. Tổ chức giao lưu Đoàn trường.

- Tiếp tục tổ chức chương trình “khi tôi 18”.

- Tổ chức tọa đàm với chủ đề “Người thành đạt” nhằm cụ thể hóa cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong tình hình mới.

- Tổ chức cuộc thi “Rung chuông vàng”cho đoàn viên thanh niên.

- Đưa 1 tin lên trang Web tỉnh Đoàn.

- Kiểm tra việc thực hiện nề nếp, nội quy học sinh theo quy định.

- Tổ chức tập thể dục giữa giờ.

- Tổ chức đêm văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân gây quỹ khuyến học.

- Chăm sóc các bồn hoa.

- Họp BCH Đoàn trường.

 

02/2017

- Tuyên truyền ý nghĩa ngày 03/02. Tổ chức lễ kỷ niệm 03/02.

- Tổ chức Hội diễn văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân 14/02.

- Tổ chức sinh hoạt “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng.

- Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh khối 12.

- Kiểm tra việc thực hiện nề nếp, nội quy học sinh theo quy định.

- Tổ chức hoạt động về nguồn.

- Tổ chức tập thể dục giữa giờ.

- Chăm sóc các bồn hoa.

- Họp BCH Đoàn trường.

 

3/2017

 

- Tuyên truyền ý nghĩa các ngày 08/3, 26/3.

- Chuẩn bị công tác tham gia “Giai điệu tuổi hồng” cấp tỉnh năm 2017.

- Tổ chức hội thi cắm hoa 08/3.

- Mở lớp Cảm tình Đoàn đợt 2.

- Đưa 1 tin lên trang Web tỉnh Đoàn.

- Phối hợp Công đoàn tổ chức 08/3 (07/3/2017).

- Kiểm tra việc thực hiện nề nếp, nội quy học sinh theo quy định.

- Chăm sóc các bồn hoa.

- Tổ chức tập thể dục giữa giờ.

- Họp BCH Đoàn trường.

 

4/2017

- Tuyên truyền ý nghĩa 30/4.

- Tổ chức giải bóng chuyền nam và nữ cho đoàn viên thanh niên.

- Kiểm tra việc thực hiện nề nếp, nội quy học sinh theo quy định.

- Đưa 1 tin lên trang Web tỉnh Đoàn.

- Chăm sóc các bồn hoa.

- Tổ chức tập thể dục giữa giờ.

- Họp BCH Đoàn trường.

 

5/2017

- Tuyên truyền ý nghĩa 01/5, 19/5.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”.

- Chiếu phim tư liệu về Bác Hồ.

- Tổ chức Lễ tri ân trưởng thành và tuyên dương khen thưởng học sinh khối 12.

- Ký, nhận xét, trả sổ đoàn viên theo quy định.

- Kiểm tra việc thực hiện nề nếp, nội quy học sinh theo quy định.

- Đưa 1 tin lên trang Web tỉnh Đoàn.

- Tổ chức tập thể dục giữa giờ.

- Họp BCH Đoàn trường.

 

6/2017

- Chuyển sinh hoạt hè cho học sinh về nơi cư trú.

- Thanh niên tình nguyện hoạt động hè tại trường.

- Họp BCH Đoàn trường.

 

7/2017

- Họp BCH Đoàn trường.

- Thanh niên tình nguyện hoạt động hè tại trường.

- Thắp nến tri ân nghĩa trang liệt sĩ thị xã Ngã Năm.

 

8/2017

- Thanh niên tình nguyện hoạt động hè tại trường.

- Họp BCH Đoàn trường.

 

Trên đây là kế hoạch chương trình hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của BTV Đoàn trường THPT Ngã Năm nhiệm kỳ 2016 – 2017.

Ý KIẾN CỦA CẤP ỦY ĐẢNG

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

(đã ký)

 

 

 

Trần Minh Hiếu

BÍ THƯ

 

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Duy Khánh

 

Bài tin liên quan